Intereixos

Aquest és un eix transversalt, és a dir, que travessa tots els altres eixos. El seu objectiu és la cohesió social i la democratització.

Les seves actuacions s'emmarquen dins de les accions següents:
— La lluita contra les desigualtats
— Principis que afecten tots els eixos temàtics: desigualtat i gènere
— Formacions diverses i tallers transversals.

Dins d'aquest eix, des de Som de Salt estem preparant dues formacions sobre antiracisme i perspectiva inclusiva, noves masculinitats i democratització i cures en espais comunitaris.

Us anunciarem ben aviat els nous tallers i les dates.